UNESCO Chair

for Clean and Renewable Energies

Islamic Republic of Iran

کرسی یونسکو برای

انرژیهای پاک و جایگزین

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزشی ،

علمی و فرهنگی

سازمان ملل متحد

(یونسکو)

تاسیس کرسی

 

در 26 اردیبهشت 1393 موافقتنامه تاسیس کرسی یونسکو برای انرژیهای پاک و تجدید پذیر میان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان یونسکو به امضا

دبیر کل سازمان؛ خانم بوکوا؛ و ریاست واحد؛ جناب آقای دکتر علی عباسپور؛ رسید.

شایان ذکر است در تاسیس کرسی  از حمایت و راهنمایی ارزشمند کمیسمون ملی یونسکو در جمهوری  اسلامی ایران برخوردار بوده ایم.

 

طراحی و بهینه سازی : نونگار پردازش